ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY STATEMENT

Op deze pagina vind je een overzicht van onze Algemene Voorwaarden en onze Privacy Statement. Onze algemene voorwaarden kun je hier downloaden in Pdf-formaat:

Algemene Voorwaarden Kabook Uitgevers

PRIVACY STATEMENT:

Kabook Uitgevers Kabook Uitgevers, gevestigd aan Mosterdhof 4, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kabook.nl  * Mosterdhof 4 * Westervoort *

L. Albadoro is de Functionaris Gegevensbescherming van Kabook Uitgevers Hij/zij is te bereiken via lydia.albadoro@kabook.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kabook Uitgevers verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Voor onze auteurs en recensenten, is er een verwerkersovereenkomst beschikbaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kabook.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Kabook Uitgevers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Kabook Uitgevers neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kabook Uitgevers) tussen zit. Kabook Uitgevers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Rompslomp.nl t.b.v. onze financiële administratie en versturen van orders. Deze persoonsgegevens bewaren we voor gebruik van transport van onze goederen en . Delen van persoonsgegevens met derden via de online service van Rompslomp.nl, alleen voor het doen van betalingen, ontvangen van facturen en uitvoeren van orders.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kabook Uitgevers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen op aanvraag: info@kabook.nl

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan het samenstellen van de inhoud van deze website. Ondanks deze constante zorg die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als onze website onjuistheden of onvolledigheden vertoond zullen wij alle mogelijke moeite doen om dat zo snel als mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van onze website of van de informatie die middels onze website aan u wordt aangeboden.